หมายเหตุ เครื่องโทรศัพท์ iPhone ไม่รองรับการดาวน์โหลดเพลงเต็ม เอ็มวี และริงโทนผ่านช่องทาง WAP *123 และ IVR *123 และ *12399

แต่รองรับการดาวน์โหลดคอนเทนต์ “เพลงรอสาย” ผ่านช่องทางข้างต้นได้